ASSIGNATURA: COMPORTAMENT ORGANITZATIU
CODI: 16214107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214107). 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214107). 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214107). 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214107) 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214107) 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214107) 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.1.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214107). 07/01/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16214107). 27/01/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214107). MARIA BIENDICHO ROCH
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214107). MARIA ROSER CASAS AGUT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp MAGISTRAL 1M (16214107) MARIA BIENDICHO ROCH
MARIA ROSER CASAS AGUT
MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp MAGISTRAL 2M (16214107) MARIA ROSER CASAS AGUT
Grp MAGISTRAL 3M (16214107) MARIA ROSER CASAS AGUT
MARIA DOLORES SETÓ PAMIES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.