ASSIGNATURA: COMPORTAMENT ORGANITZATIU
CODI: 16214107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214107). 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214107). 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214107). 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214107) 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214107) 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214107) 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.1.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214107). 14/01/2019    DILLUNS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214107). 01/02/2019    DIVENDRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214107). MARIA ROSER CASAS AGUT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214107). ROSALIA MONTSERRAT CASCÓN PEREIRA
DEBORA GOTTARDELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp MAGISTRAL 1M (16214107) MARIA ROSER CASAS AGUT
Grp MAGISTRAL 2M (16214107) ROSALIA MONTSERRAT CASCÓN PEREIRA
DEBORA GOTTARDELLO
Grp MAGISTRAL 3M (16214107) MARIA DOLORES SETÓ PAMIES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.