ASSIGNATURA: COMPORTAMENT ORGANITZATIU
CODI: 16214107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214107). 07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.6 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214107). 07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214107). 07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214107) 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.6 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.6 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214107) 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214107) 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214107). 16/01/2017    DILLUNS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214107). 02/02/2017    DIJOUS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214107). FERRAN FIGUERAS GALLISA
ESPERANZA PICO CAMPO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214107). ESPERANZA PICO CAMPO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214107). FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp MAGISTRAL 1M (16214107) FERRAN FIGUERAS GALLISA
ESPERANZA PICO CAMPO
Grp MAGISTRAL 2M (16214107) ESPERANZA PICO CAMPO
Grp MAGISTRAL 3M (16214107) FERRAN FIGUERAS GALLISA
MARIA DOLORES SETÓ PAMIES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.