ASSIGNATURA: COMPORTAMENT ORGANITZATIU
CODI: 16214107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.12 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    10:00 - 11:00    Pavelló 4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.12 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.12 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    11:00 - 13:00    Pavelló 4 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    9:00 - 10:00    Pavelló 4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214107). 11/01/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214107). 01/02/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214107). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214107). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.