ASSIGNATURA: COMPORTAMENT ORGANITZATIU
CODI: 16214107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.12 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    10 - 11    Pavelló 4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.11 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.12 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.12 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214107). 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    11 - 13    Pavelló 4 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    9 - 10    Pavelló 4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214107). 11/01/2012    DIMECRES    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214107). 01/02/2012    DIMECRES    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214107). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214107). MARIA DOLORES SETÓ PAMIES
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214107). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.