ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA II
CODI: 16214104

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16214104) 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16214104) 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16214104) 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214104) 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214104) 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214104) 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214104) 31/05/2019    DIVENDRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214104) 19/06/2019    DIMECRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
ADRIAN PASTOR MATEO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
TERESA CORBELLA DOMÈNECH
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16214104) NEKTARIOS ASLANIDIS
Grp MAGISTRAL 1M (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
ADRIAN PASTOR MATEO
Grp MAGISTRAL 2M (16214104) TERESA CORBELLA DOMÈNECH
Grp MAGISTRAL 3M (16214104) NEKTARIOS ASLANIDIS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.