ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA II
CODI: 16214104

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (16214104) 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (16214104) 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (16214104) 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214104) 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214104) 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214104) 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214104) 02/06/2015    DIMARTS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214104) 22/06/2015    DILLUNS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (16214104) TERESA CORBELLA DOMÈNECH
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214104) JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214104) TERESA CORBELLA DOMÈNECH


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.