ASSIGNATURA: MICROECONOMIA
CODI: 16214103

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204103). *ADE* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA A.0.11 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204103). *ADE* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204103). *ADE* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204103). *FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204103). *ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 7M (16204103). *ADE+FiC, ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.12 CAT
Grp SEMINARIS/PROBL 6M (16204103) *Anglès* *ADE,ECO,FiC,ADE+FiC,ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA MAS VILA ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204103) *ADE* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA A.0.11 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204103) *ADE* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204103) *ADE 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204103) *FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204103) *ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.2.3 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204103) *Anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA MAS VILA ANG
Grp MAGISTRAL 7M (16204103) *ADE+FiC, ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.12 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204103). 08/01/2020    DIMECRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16204103). 28/01/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204103). *ADE* FRANÇESKA TOMORI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204103). *ADE* MARIA LLOP LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204103). *ADE* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204103). *FiC* MARTIN OLIVA FURES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204103). *ECO* CAROLINA MANZANO TOVAR
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 7M (16204103). *ADE+FiC, ADE+DRET* MARIA LLOP LLOP
DAVID RODRÍGUEZ JUSTICIA
Grp SEMINARIS/PROBL 6M (16204103) *Anglès* *ADE,ECO,FiC,ADE+FiC,ADE+DRET* FRANÇESKA TOMORI
Grp MAGISTRAL 1M (16204103) *ADE* JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ GÓMEZ
DAVID RODRÍGUEZ JUSTICIA
Grp MAGISTRAL 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp MAGISTRAL 2M (16204103) *ADE* MARIA LLOP LLOP
Grp MAGISTRAL 3M (16204103) *ADE ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp MAGISTRAL 4M (16204103) *FiC* MARTIN OLIVA FURES
Grp MAGISTRAL 5M (16204103) *ECO* CAROLINA MANZANO TOVAR
Grp MAGISTRAL 6M (16204103) *Anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET* JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ GÓMEZ
Grp MAGISTRAL 7M (16204103) *ADE+FiC, ADE+DRET* MARIA LLOP LLOP


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.