ASSIGNATURA: DRET MERCANTIL
CODI: 16214010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204010).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204010).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    18 - 19    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.3 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204010) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.4 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204010) *FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    19 - 21    AULA A.0.3 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    17 - 18    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.2 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.1.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204010). 11/01/2017    DIMECRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204010). 31/01/2017    DIMARTS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204010).*FiC, ADE, ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204010).*FiC, ADE, ECO* MARIA ROSA ISERN SALVAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204010).*FiC, ADE, ECO* CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp MAGISTRAL 1M (16204010) *FiC, ADE i ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp MAGISTRAL 1T (16204010) *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp MAGISTRAL 2M (16204010) *FiC, ADE i ECO* MARIA ROSA ISERN SALVAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204010) *FiC, ADE, ECO* CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
Grp MAGISTRAL 3M (16204010) *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.