ASSIGNATURA: DRET MERCANTIL
CODI: 16214010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    12 - 13    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    12 - 13    AULA A.1.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.2.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204010).*Grup tarda* *FiC* 06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    18 - 19    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.1 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.2 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    11 - 12    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    9 - 11    AULA A.1.1 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    11 - 12    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.2 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.3 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2011    22/12/2011    DIMARTS    11 - 13    AULA A.2.2 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.2.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204010). *Grup tarda* *FiC* 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    19 - 21    AULA A.1.6 CAT
06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    17 - 18    AULA A.1.6 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204010). 12/01/2012    DIJOUS    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204010). 02/02/2012    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204010).*FiC, ADE, ECO* CRISTINA CASAMITJANA OLIVÉ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204010).*FiC, ADE, ECO* MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204010).*FiC, ADE, ECO* MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204010).*FiC, ADE, ECO* PAOLA NICOLHE RODAS PAREDES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204010).*FiC, ADE, ECO* PAOLA NICOLHE RODAS PAREDES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204010).*Grup tarda* *FiC* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204010). *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204010). *FiC, ADE i ECO* CRISTINA CASAMITJANA OLIVÉ
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204010). *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204010). *FiC, ADE i ECO* MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204010). *FiC, ADE i ECO* MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204010). *FiC, ADE i ECO* PAOLA NICOLHE RODAS PAREDES
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204010). *FiC, ADE i ECO* PAOLA NICOLHE RODAS PAREDES
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204010). *Grup tarda* *FiC* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.