ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES I
CODI: 16214008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.2 CAS
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204008).*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    17 - 18    AULA A.0.1 CAS
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    18 - 20    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204008).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    18 - 20    AULA A.0.2 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    16 - 17    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.4 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204008).*anglès**FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.5 ANG
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.5 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204008).*ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.1 CAS
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204008).*ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.8 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.8 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204008) *FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    16 - 17    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204008) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204008) *anglès* *FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.5 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204008) *ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 6M (16204008) *ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.8 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204008). 11/01/2019    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204008). 31/01/2019    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204008).*FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204008).*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204008).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204008).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204008).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204008).*anglès**FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204008).*ADE+FiC* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204008).*ADE+DRET* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp MAGISTRAL 1M (16204008) *FiC, ADE i ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp MAGISTRAL 1T (16204008) *FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp MAGISTRAL 2M (16204008) *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp MAGISTRAL 2T (16204008) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp MAGISTRAL 3M (16204008) *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
Grp MAGISTRAL 4M (16204008) *anglès* *FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp MAGISTRAL 5M (16204008) *ADE+FiC* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp MAGISTRAL 6M (16204008) *ADE+DRET* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
MISERICÒRDIA VILELLA BACH


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.