ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16214006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (16204006).*anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.6 ANG
02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.1 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.2 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.3 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204006).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.11 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204006).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    19 - 21    AULA A.0.1 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    19 - 21    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204006). *grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    17 - 19    AULA A.0.2 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    17 - 19    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204006) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204006) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204006) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204006) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204006) *anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.6 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204006) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204006) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    19 - 21    AULA A.0.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204006). 04/06/2015    DIJOUS    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204006). 25/06/2015    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (16204006).*anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204006).*FiC, ADE, ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204006).*FiC, ADE, ECO* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204006).*FiC, ADE, ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204006).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* NÚRIA BARRUBÉS PIÑOL
MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204006).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* MARIA LUZ CABALLERO GABAS
ESTHER RUIZ SALVADOR
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204006). *grup tarda* *FiC, ADE, ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204006) *FiC, ADE i ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
SONIA VERDE LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204006) *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204006) *FiC, ADE i ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204006) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204006) *anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204006) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* ESTHER RUIZ SALVADOR
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204006) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.