ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
CODI: 16214005

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204005).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204005).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204005).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204005) *FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    20 - 21    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204005).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    12 - 13    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M(16204005)*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET-ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    12 - 13    AULA A.2.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204005)*ADE+DRET-ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    12 - 13    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204005) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.3 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204005) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204005) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.4 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 2T (16204005) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    17 - 19    AULA A.0.3 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    19 - 20    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204005) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA A.1.2 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 12    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204005)*anglès**FiC,ADE,ECO i ADE+FiC i ADE+DRET* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA A.2.2 ANG
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 12    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204005)*ADE+FiC i ADE+DRET* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.1 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 12    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204005). 26/05/2017    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204005). 19/06/2017    DILLUNS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204005).*FiC, ADE, ECO* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204005).*FiC, ADE, ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204005).*FiC, ADE, ECO* MARIO EDUARDO FIRMENICH
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204005) *FiC, ADE, ECO* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204005).*FiC, ADE, ECO* JUDIT GARCIA FORTUNY
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M(16204005)*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET-ADE+FiC* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204005)*ADE+DRET-ADE+FiC* MARÍA JOSÉ SOLÍS BALTODANO
Grp MAGISTRAL 1M (16204005) *FiC, ADE i ECO* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp MAGISTRAL 1T (16204005) *FiC, ADE i ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp MAGISTRAL 2M (16204005) *FiC, ADE i ECO* MARIO EDUARDO FIRMENICH
Grp MAGISTRAL 2T (16204005) *FiC, ADE i ECO* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp MAGISTRAL 3M (16204005) *FiC, ADE i ECO* JUDIT GARCIA FORTUNY
Grp MAGISTRAL 4M (16204005)*anglès**FiC,ADE,ECO i ADE+FiC i ADE+DRET* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp MAGISTRAL 5M (16204005)*ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.