ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
CODI: 16214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204004). *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204004).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M *Anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204004)*ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204004) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204004) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204004)*Anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204004) *ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204004). 09/01/2020    DIJOUS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204004). 29/01/2020    DIMECRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204004).*FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ LEAL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204004). *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* NÚRIA GRAS NOGUÉS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ LEAL
MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204004).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204004).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M *Anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204004)*ADE+FiC i ADE+DRET* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ LEAL
Grp MAGISTRAL 1M (16204004) *FiC, ADE i ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp MAGISTRAL 1T (16204004) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* NÚRIA GRAS NOGUÉS
Grp MAGISTRAL 2M (16204004) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp MAGISTRAL 2T (16204004) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp MAGISTRAL 3M (16204004) *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp MAGISTRAL 4M (16204004)*Anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp MAGISTRAL 5M (16204004) *ADE+FiC i ADE+DRET* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.