ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
CODI: 16214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204004). *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M *anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.5 ANG
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204004)*ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204004) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204004) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204004)*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.5 ANG
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.5 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204004) *ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204004). 08/01/2018    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16204004). 31/01/2018    DIMECRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204004). *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* DANIEL MIRAVET ARNAU
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204004).*FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204004).*FiC, ADE, ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204004).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M *anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204004)*ADE+FiC i ADE+DRET* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp MAGISTRAL 1M (16204004) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp MAGISTRAL 1T (16204004) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* DANIEL MIRAVET ARNAU
Grp MAGISTRAL 2M (16204004) *FiC, ADE i ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp MAGISTRAL 2T (16204004) *FiC, ADE i ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp MAGISTRAL 3M (16204004) *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp MAGISTRAL 4M (16204004)*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp MAGISTRAL 5M (16204004) *ADE+FiC i ADE+DRET* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.