ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
CODI: 16214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBL. 5M (16204004)*ADE+DRET i ADE+FIC* 07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 ANG
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204004). *FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    20:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    20:00 - 21:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M *anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FIC* 07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.2.2 ANG
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    12:00 - 13:00    ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    17:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA A.0.3 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204004)*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.2.2 ANG
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204004) *ADE+FIC i ADE+DRET* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 ANG
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204004). 13/01/2017    DIVENDRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204004). 01/02/2017    DIMECRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBL. 5M (16204004)*ADE+DRET i ADE+FIC* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204004).*FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204004). *FiC, ADE, ECO* DANIEL MIRAVET ARNAU
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204004).*FiC, ADE, ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204004).*FiC, ADE, ECO* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M *anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FIC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp MAGISTRAL 1M (16204004) *FiC, ADE i ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp MAGISTRAL 1T (16204004) *FiC, ADE i ECO* DANIEL MIRAVET ARNAU
Grp MAGISTRAL 2M (16204004) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp MAGISTRAL 2T (16204004) *FiC, ADE i ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp MAGISTRAL 3M (16204004) *FiC, ADE i ECO* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp MAGISTRAL 4M (16204004)*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp MAGISTRAL 5M (16204004) *ADE+FIC i ADE+DRET* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.