ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
CODI: 16214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    12 - 13    AULA A.2.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204004).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204004).*ADE+DRET i ADE+FIC* 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    12 - 13    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS/PROBL. 5 (16204004).*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FIC* 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    12 - 13    AULA MAS VILA ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.1 CAS
07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.2 CAT
07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204004) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    9 - 11    AULA A.2.3 CAT
07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.2.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204004) *FiC, ADE, ECO * 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    9 - 11    AULA A.2.1 CAS
07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    11 - 12    AULA A.2.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 5(16204004)*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    9 - 11    AULA MAS VILA ANG
07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    11 - 12    AULA MAS VILA ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204004) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204004) *ADE+FIC i ADE+DRET* 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.5 CAT
07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    11 - 12    AULA A.0.5 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204004). 18/01/2016    DILLUNS    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204004). 05/02/2016    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204004).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA LLOP LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204004).*FiC, ADE, ECO* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204004).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* DANIEL MIRAVET ARNAU
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204004).*ADE+DRET i ADE+FIC* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
Grp SEMINARIS/PROBL. 5 (16204004).*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FIC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204004) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204004) *FiC, ADE i ECO* MARIA LLOP LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204004) *FiC, ADE i ECO* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204004) *FiC, ADE, ECO * SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp CLASSE MAGISTRAL 5(16204004)*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTÓNIO MIGUEL OSÓRIO DA COSTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204004) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* DANIEL MIRAVET ARNAU
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204004) *ADE+FIC i ADE+DRET* MISERICÒRDIA CARLES LAVILA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.