ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
CODI: 16214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.1.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.1.6 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204004).*Grup anglès* *FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.2.3 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204004).*Grup tarda* *FiC* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.1 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAS
06/09/2010    19/12/2010    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.1.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.6 CAS
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.1.6 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204004). *Grup anglès* *FiC,ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.2.3 ANG
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.2.3 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204004). *Grup tarda* *FiC* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA A.0.11 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    17:00 - 18:00    AULA A.0.11 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204004). 10/01/2011    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204004). 31/01/2011    DILLUNS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204004).*FiC, ADE, ECO* DANILO GUAITOLI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA LLOP LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204004).*FiC, ADE, ECO* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204004).*FiC, ADE, ECO* DANILO GUAITOLI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MATTHIAS DAHM
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204004).*Grup anglès* *FiC, ADE, ECO* MATTHIAS DAHM
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204004).*Grup tarda* *FiC* JOSE CURULL GASOL
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204004). *FiC, ADE i ECO* DANILO GUAITOLI
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204004). *FiC, ADE i ECO* MARIA LLOP LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204004). *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204004). *FiC, ADE i ECO* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204004). *FiC, ADE i ECO* DANILO GUAITOLI
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204004). *FiC, ADE i ECO* MATTHIAS DAHM
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204004). *Grup anglès* *FiC,ADE i ECO* MATTHIAS DAHM
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204004). *Grup tarda* *FiC* JOSE CURULL GASOL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.