ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
CODI: 16214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    10 - 11    AULA A.1.1
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIMECRES    12 - 13    AULA A.1.2
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.1.3
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.1.4
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    12 - 13    AULA A.1.5
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204004).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    12 - 13    AULA A.1.6 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204004).*FiC* 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    18 - 19    AULA A.0.11
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DILLUNS    11 - 13    AULA A.1.1 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    9 - 10    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DILLUNS    9 - 11    AULA A.1.2 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIMECRES    11 - 12    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.3 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.4 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204004). *FiC, ADE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    9 - 11    AULA A.1.5 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    11 - 12    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204004). *grup anglès* *FiC, ADE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    9 - 11    AULA A.1.6 ANG
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    11 - 12    AULA A.1.6 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204004). *grup tarda* *FiC* 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    19 - 21    AULA A.0.11 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.0.11 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204004). 15/01/2010    DIVENDRES    18 - 20   
Grp EXAMEN 1 (16204004). 05/02/2010    DIVENDRES    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204004).*FiC, ADE, ECO* DANILO GUAITOLI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204004).*FiC, ADE, ECO* DANILO GUAITOLI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204004).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204004).*FiC, ADE, ECO* MATTHIAS DAHM
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204004).*FiC* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204004). *FiC, ADE i ECO* DANILO GUAITOLI
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204004). *FiC, ADE i ECO* MATTHIAS DAHM
DANILO GUAITOLI
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204004). *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204004). *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204004). *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204004). *grup anglès* *FiC, ADE i ECO* MATTHIAS DAHM
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204004). *grup tarda* *FiC* ALBERT PASCUAL LORENTE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.