ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
CODI: 16214001

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204001).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204001).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204001).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204001).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204001).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204001).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204001).*Grup anglès* *FiC,ADE, ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.2.3 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204001).*Grup tarda* *FiC* 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204001) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204001) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204001) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204001) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204001) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204001).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204001). *Grup anglès* *FiC, ADE i ECO* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.2.3 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204001). *Grup tarda* *FiC* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA A.0.11 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204001). 11/01/2011    DIMARTS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204001). 01/02/2011    DIMARTS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204001).*FiC, ADE, ECO* JORDI ESPASA ARANA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204001).*FiC, ADE, ECO* MARIA DOLORS PELLICÉ SALVAT
MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204001).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204001).*FiC, ADE, ECO* MARIA ISABEL BARROS PIRIS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204001).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204001).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204001).*Grup anglès* *FiC,ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204001).*Grup tarda* *FiC* MARIA ISABEL BARROS PIRIS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204001) *FiC, ADE i ECO* JORDI ESPASA ARANA
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204001) *FiC, ADE i ECO* MARIA DOLORS PELLICÉ SALVAT
MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204001) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204001) *FiC, ADE i ECO* MARIA ISABEL BARROS PIRIS
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204001) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204001).*FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204001). *Grup anglès* *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204001). *Grup tarda* *FiC* MARIA ISABEL BARROS PIRIS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.