ASSIGNATURA: RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
CODI: 16204204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEM/PRO.1UM*Anglès*(16224204)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGIST 1UM*Anglès*(16224204)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.2.2 ANG
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224204). 05/06/2020    DIVENDRES    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN (16224204). 23/06/2020    DIMARTS    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEM/PRO.1UM*Anglès*(16224204)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* LINA MADDAH SOUHEIL
Grp MAGIST 1UM*Anglès*(16224204)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* JOSEP MARIA ARAUZO CAROD
JUAN ANTONIO DURO MORENO
LINA MADDAH SOUHEIL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.