ASSIGNATURA: FINANCES INTERNACIONALS
CODI: 16204202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROB. 1UM *anglès*(16204202)*REUS**FiC,ADE,ECO,ADET,ADE+FiC* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 ANG
Grp MAGISTRAL 1UM *anglès*(16204202) *DOC. REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET,ADE+FiC* 05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204202). 29/05/2018    DIMARTS    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN (16204202). 18/06/2018    DILLUNS    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROB. 1UM *anglès*(16204202)*REUS**FiC,ADE,ECO,ADET,ADE+FiC* XIAONI LI
Grp MAGISTRAL 1UM *anglès*(16204202) *DOC. REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET,ADE+FiC* XIAONI LI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.