ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
CODI: 16204108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204108) * FIC i ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    10 - 11    AULA A.1.5 CAS
05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    11 - 13    AULA A.1.5 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204108) * FIC * 05/02/2018    22/05/2018    DIMARTS    17 - 18    AULA A.0.11 CAT
05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    18 - 20    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204108) *FiC i ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    9 - 10    AULA A.1.5 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204108) *FIC* 05/02/2018    22/05/2018    DIMARTS    16 - 17    AULA A.0.11 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204108). 01/06/2018    DIVENDRES    18 - 20   
Grp EXAMEN (16204108). 20/06/2018    DIMECRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204108) * FIC i ADE* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204108) * FIC * MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp MAGISTRAL 1M (16204108) *FiC i ADE* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp MAGISTRAL 1T (16204108) *FIC* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.