ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
CODI: 16204108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204108) * FIC i ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAS
05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204108) * FIC * 05/02/2018    22/05/2018    DIMARTS    17:00 - 18:00    AULA A.0.11 CAT
05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204108) *FiC i ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.1.5 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204108) *FIC* 05/02/2018    22/05/2018    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA A.0.11 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204108). 01/06/2018    DIVENDRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204108). 20/06/2018    DIMECRES    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204108) * FIC i ADE* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204108) * FIC * MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp MAGISTRAL 1M (16204108) *FiC i ADE* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp MAGISTRAL 1T (16204108) *FIC* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.