ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
CODI: 16204108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16204108). 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    10 - 11    Pavelló 5 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    11 - 13    Pavelló 5 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 "grup tarda" (16204108). 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    18 - 19    AULA A.1.5 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    19 - 21    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204108). 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    9 - 10    Pavelló 5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 *grup tarda* (16204108). 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    17 - 18    AULA A.1.5 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204108). 07/06/2012    DIJOUS    18 - 20   
Grp EXAMEN (16204108). 27/06/2012    DIMECRES    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16204108). INMACULADA JIMENO GARCÍA
MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 "grup tarda" (16204108). ANTONIO ALVAREZ GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204108). INMACULADA JIMENO GARCÍA
MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 *grup tarda* (16204108). ANTONIO ALVAREZ GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.