ASSIGNATURA: DRET MERCANTIL
CODI: 16204010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204010).*FiC, ADE, ECO,ADE+FIC,ADE+TDAWIM* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204010).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 30/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204010).*ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204010) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC, ADE+TDAWIM* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204010) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 30/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
30/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204010) *ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204010). 08/01/2020    DIMECRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204010). 28/01/2020    DIMARTS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204010).*FiC, ADE, ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204010).*FiC, ADE, ECO,ADE+FIC,ADE+TDAWIM* ELISA MARRUGAT FERRANDIZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204010).*FiC, ADE, ECO* MARIA ROSA ISERN SALVAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204010).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204010).*FiC, ADE, ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204010).*ADE+FiC* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp MAGISTRAL 1M (16204010) *FiC, ADE i ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp MAGISTRAL 1T (16204010) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC, ADE+TDAWIM* ELISA MARRUGAT FERRANDIZ
Grp MAGISTRAL 2M (16204010) *FiC, ADE i ECO* PABLO GIRGADO PERANDONES
MARIA ROSA ISERN SALVAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204010) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
Grp MAGISTRAL 3M (16204010) *FiC, ADE i ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp MAGISTRAL 4M (16204010) *ADE+FiC* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.