ASSIGNATURA: DRET MERCANTIL
CODI: 16204010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204010).*FiC, ADE, ECO,ADE+FIC* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204010).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204010).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204010).*ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204010) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204010) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204010) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204010) *ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204010). 07/01/2019    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204010). 28/01/2019    DILLUNS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204010).*FiC, ADE, ECO* ANDRÉ WEGGELAAR
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204010).*FiC, ADE, ECO,ADE+FIC* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204010).*FiC, ADE, ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204010).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204010).*ADE+FiC* MARIA ROSA ISERN SALVAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204010) *FiC, ADE i ECO* ANDRÉ WEGGELAAR
Grp MAGISTRAL 1T (16204010) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp MAGISTRAL 2M (16204010) *FiC, ADE i ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp MAGISTRAL 2T (16204010) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp MAGISTRAL 3M (16204010) *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp MAGISTRAL 4M (16204010) *ADE+FiC* MARIA ROSA ISERN SALVAT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.