ASSIGNATURA: DRET MERCANTIL
CODI: 16204010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204010).*FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204010).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204010).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204010).*Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIMECRES    20:00 - 21:00    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.6 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.6 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204010). *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204010). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204010). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA A.0.2 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    17:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204010). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA A.0.3 CAT
12/09/2012    21/12/2012    DIMECRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204010). 11/01/2013    DIVENDRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204010). 01/02/2013    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204010).*FiC, ADE, ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204010).*FiC, ADE, ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204010).*FiC, ADE, ECO* CRISTINA CASAMITJANA OLIVÉ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204010).*FiC, ADE, ECO* MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204010).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204010).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* CRISTINA CASAMITJANA OLIVÉ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204010).*Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204010). *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204010). *FiC, ADE i ECO* MÒNICA ASSAMÀ RAFÍ
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204010). *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204010). *FiC, ADE i ECO* CRISTINA CASAMITJANA OLIVÉ
MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204010). *FiC, ADE i ECO* MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204010). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204010). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* CRISTINA CASAMITJANA OLIVÉ
MARIA TERESA FRANQUET SUGRAÑES
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204010). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* Mª DEL CARMEN ITURRIOZ LLOP


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.