ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16204007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    10 - 11    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    17 - 18    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    12 - 13    AULA MAS VILA CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.2 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    18 - 20    AULA A.0.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    18 - 20    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    18 - 20    AULA A.0.2 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    18 - 20    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.4 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.5 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9 - 11    AULA MAS VILA CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    16 - 17    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    9 - 10    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    16 - 17    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.5 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11 - 12    AULA MAS VILA CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    18 - 19    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204007). 12/01/2018    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN (16204007). 02/02/2018    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MARIA DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* MARIA DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MARIA DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.