ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16204006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.6 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.6 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204006).*anglès**FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204006).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    19:00 - 21:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204006). Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    17:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    17:00 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.0.3 CAS
04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    19:00 - 21:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204006).*anglès* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204006). *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204006). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    19:00 - 21:00    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA A.0.3 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204006). 03/06/2013    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204006). 21/06/2013    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204006).*FiC, ADE, ECO* SONIA VERDE LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204006).*FiC, ADE, ECO* GUIOMAR IBÁÑEZ ZARATE
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204006).*FiC, ADE, ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204006).*FiC, ADE, ECO* SONIA VERDE LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204006).*anglès**FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204006).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* ESTHER RUIZ SALVADOR
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204006). Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
JOSE MANUEL VILA CÓRCOLES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204006). *FiC, ADE i ECO* SONIA VERDE LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204006). *FiC, ADE i ECO* SONIA VERDE LLOP
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204006).*anglès* *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204006). *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* ESTHER RUIZ SALVADOR
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204006). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
JOSE MANUEL VILA CÓRCOLES
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.