ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16204006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204006).*FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204006). Grup anglès* *FiC, ADE, ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.2.3 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC* 07/02/2011    22/05/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA A.0.11 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204006). *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204006). *Grup anglès* *FiC, ADE i ECO* 07/02/2011    22/05/2011    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.3 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC* 07/02/2011    22/05/2011    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA A.0.11 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204006). 02/06/2011    DIJOUS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204006). 22/06/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204006).*FiC, ADE, ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204006).*FiC, ADE, ECO* PATRICIA ESTEVE GONZÁLEZ
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204006).*FiC, ADE, ECO* ISAIAS REVERT SUÁREZ
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
JORDI JOSEP TEIXIDÓ FIGUERAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204006).*FiC, ADE, ECO* GUIOMAR IBÁÑEZ ZARATE
MÓNICA MARTÍN BOFARULL
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204006). Grup anglès* *FiC, ADE, ECO* MARC ARZA NOLLA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204006). *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204006). *Grup anglès* *FiC, ADE i ECO* MARC ARZA NOLLA
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204006). *Grup tarda* *FiC* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.