ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
CODI: 16204005

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204005).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204005).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204005).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.2.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204005).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204005).*Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    20:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204005) *ADE+FiC I ADE+DRET* 08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5(16204005)*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.2.2 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204005) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204005) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204005) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.2.3 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.2.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204005) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.2.1 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.2.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204005)*anglès* *FiC,ADE,ECO iADE+FiC i ADE+DRET* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.2.2 ANG
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.2.2 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204005) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    17:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204005) *ADE+DRET i ADE+FIC* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.5 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.5 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204005). 03/06/2016    DIVENDRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204005). 23/06/2016    DIJOUS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204005).*FiC, ADE, ECO* JUDIT GARCIA FORTUNY
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204005).*FiC, ADE, ECO* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204005).*FiC, ADE, ECO* MARIO EDUARDO FIRMENICH
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204005).*FiC, ADE, ECO* JOSE CURULL GASOL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204005).*Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204005) *ADE+FiC I ADE+DRET* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
MARÍA JOSÉ SOLÍS BALTODANO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5(16204005)*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204005) *FiC, ADE i ECO* JUDIT GARCIA FORTUNY
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204005) *FiC, ADE i ECO* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204005) *FiC, ADE i ECO* MARIO EDUARDO FIRMENICH
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204005) *FiC, ADE i ECO* JOSE CURULL GASOL
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204005)*anglès* *FiC,ADE,ECO iADE+FiC i ADE+DRET* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204005) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204005) *ADE+DRET i ADE+FIC* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.