ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CODI: 16204003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204003).*FiC,ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204003).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204003)*ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.5 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M(16204003)anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204003) *FiC,ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204003) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204003) )*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 ANG
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204003) *ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.5 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.5 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204003). 29/05/2019    DIMECRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16204003). 19/06/2019    DIMECRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204003).*FiC, ADE, ECO* IVAN UTGÉ HERNÁNDEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204003).*FiC,ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204003).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204003).*FiC, ADE, ECO* XABIER ZIGOR ALLUE MARTI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204003)*ADE+FiC i ADE+DRET* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M(16204003)anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* ALBERT FONTS RIBAS
INMACULADA VAZQUEZ LABELLA
Grp MAGISTRAL 1M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
IVAN UTGÉ HERNÁNDEZ
Grp MAGISTRAL 1T (16204003) *FiC,ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp MAGISTRAL 2M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 2T (16204003) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp MAGISTRAL 3M (16204003) *FiC, ADE i ECO* XABIER ZIGOR ALLUE MARTI
Grp MAGISTRAL 4M (16204003) )*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT FONTS RIBAS
INMACULADA VAZQUEZ LABELLA
Grp MAGISTRAL 5M (16204003) *ADE+FiC i ADE+DRET* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.