ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CODI: 16204003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (16204003)*grup anglès**FiC,ADE,ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.6 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204003).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204003).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204003).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204003).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.11 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204003).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204003).*Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    20 - 21    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204003) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.1 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204003) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.2 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204003) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.3 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204003) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.11 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.11 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204003) *grup anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.6 ANG
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.6 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204003) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204003) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    17 - 19    AULA A.0.2 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    19 - 20    AULA A.0.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204003). 03/06/2015    DIMECRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204003). 23/06/2015    DIMARTS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (16204003)*grup anglès**FiC,ADE,ECO i ADE+FiC* ALBERT FONTS RIBAS
JESUS LIFANTE JORDA
YURY USTROV
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204003).*FiC, ADE, ECO* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204003).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* JOAN CARLES VIRGILI FONT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204003).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* SERGIO FURQUET MONASTERIO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204003).*Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204003) *FiC, ADE i ECO* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204003) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* JOAN CARLES VIRGILI FONT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204003) *grup anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* ALBERT FONTS RIBAS
JESUS LIFANTE JORDA
YURY USTROV
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204003) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* SERGIO FURQUET MONASTERIO
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204003) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* GERARD VALLDUVÍ BOTET


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.