ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CODI: 16204003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (16204003)*grup anglès**FiC,ADE,ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.6 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204003).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204003).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204003).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204003).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204003).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    20:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204003).*Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    20:00 - 21:00    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204003) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204003) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204003) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204003) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204003) *grup anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.6 ANG
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.6 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204003) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204003) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204003). 03/06/2015    DIMECRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204003). 23/06/2015    DIMARTS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (16204003)*grup anglès**FiC,ADE,ECO i ADE+FiC* ALBERT FONTS RIBAS
JESUS LIFANTE JORDA
YURY USTROV
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204003).*FiC, ADE, ECO* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204003).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* JOAN CARLES VIRGILI FONT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204003).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* SERGIO FURQUET MONASTERIO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204003).*Grup tarda* *FiC, ADE, ECO* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204003) *FiC, ADE i ECO* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204003) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* JOAN CARLES VIRGILI FONT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204003) *grup anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* ALBERT FONTS RIBAS
JESUS LIFANTE JORDA
YURY USTROV
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204003) *grup tarda* *FiC, ADE i ECO* SERGIO FURQUET MONASTERIO
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204003) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* GERARD VALLDUVÍ BOTET


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.