ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DILLUNS    13:00 - 13:30    AULA A.0.3 CAT
15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    13:30 - 15:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    13:00 - 13:30    AULA A.1.2 CAT
15/02/2021    01/06/2021    DIVENDRES    13:30 - 15:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    17:00 - 17:30    AULA A.0.4 CAT
15/02/2021    01/06/2021    DIJOUS    17:30 - 19:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    10:30 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
15/02/2021    01/06/2021    DIVENDRES    8:00 - 9:30    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    9:00 - 9:30    AULA A.0.4 CAT
15/02/2021    01/06/2021    DIJOUS    9:30 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMI./PROBL.1T(16204002).*FiC,ADE,ECO, ADE+TDAWIN* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    18:30 - 19:00    AULA A.1.3 CAT
15/02/2021    01/06/2021    DIVENDRES    16:00 - 17:30    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1T(16204002)*FiC,ADE,ECO,ADE+TDAWIM* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    17:30 - 18:30    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    9:30 - 10:30    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    8:00 - 9:00    AULA A.0.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204002). 08/06/2021    DIMARTS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204002). 01/07/2021    DIJOUS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp SEMI./PROBL.1T(16204002).*FiC,ADE,ECO, ADE+TDAWIN* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp MAGISTRAL 1T(16204002)*FiC,ADE,ECO,ADE+TDAWIM* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.