ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAS
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    17:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204002).*ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204002).*ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.8 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.8 CAT
Grp SEMI./PROBL.1T(16204002).*FiC,ADE,ECO,ADE+DRET,ADE+FiC i ADE+TDAWIN* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T(16204002)*FiC,ADE,ECO,ADE+DRET,ADE+FiC,ADE+TDAWIM* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE, ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204002) *ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204002) *ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.0.8 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204002). 04/06/2020    DIJOUS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204002). 23/06/2020    DIMARTS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204002).*ADE+FiC* JUAN MARÍN GARCÍA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204002).*ADE+DRET* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMI./PROBL.1T(16204002).*FiC,ADE,ECO,ADE+DRET,ADE+FiC i ADE+TDAWIN* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp MAGISTRAL 1T(16204002)*FiC,ADE,ECO,ADE+DRET,ADE+FiC,ADE+TDAWIM* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE, ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 5M (16204002) *ADE+FiC* JUAN MARÍN GARCÍA
Grp MAGISTRAL 6M (16204002) *ADE+DRET* LAIA PIÉ DOLS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.