ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    20:00 - 21:00    AULA A.0.3 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.2.2 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    9:00 - 10:00    CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204002) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    19:00 - 20:00    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.2.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 29/05/2017    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 20/06/2017    DIMARTS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp MAGISTRAL 1T (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.