ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    10 - 11    AULA A.0.1 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.2 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    12 - 13    AULA A.2.3 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    9 - 11    AULA A.2.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    12 - 13    AULA A.2.1 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    12 - 13    AULA A.2.2 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.2.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    18 - 19    AULA A.0.1 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    19 - 21    AULA A.0.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    9 - 10    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    11 - 12    AULA A.2.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    11 - 12    AULA A.2.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002) *FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    11 - 12    AULA A.2.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    17 - 18    AULA A.0.1 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 25/05/2016    DIMECRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 17/06/2016    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
ANGELS NIÑEROLA MONTSERRAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
ANGELS NIÑEROLA MONTSERRAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002) *FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.