ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.2.3 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.2.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.2.1 CAT
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.2.2 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.2.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.2.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002) *FiC, ADE, ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.2.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 08/02/2016    20/05/2016    DILLUNS    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 25/05/2016    DIMECRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 17/06/2016    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
ANGELS NIÑEROLA MONSERRAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
ANGELS NIÑEROLA MONSERRAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002) *FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.