ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    10 - 11    AULA A.0.1 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.2 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.3 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.11 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.6 CAS
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.6 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIVENDRES    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    20 - 21    AULA A.0.2 CAT
02/02/2015    22/05/2015    DIJOUS    17 - 19    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    9 - 10    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.2 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002) *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.6 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DIMARTS    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 02/02/2015    22/05/2015    DILLUNS    19 - 20    AULA A.0.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 05/06/2015    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 26/06/2015    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
ANGELS NIÑEROLA MONTSERRAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
ANGELS NIÑEROLA MONTSERRAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002) *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204002) *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.