ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.6 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    10 - 11    AULA A.1.4 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    11 - 13    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    12 - 13    AULA A.1.5 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    9 - 11    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    10 - 11    AULA A.1.6 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    11 - 13    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.11 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    20 - 21    AULA A.0.2 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    17 - 19    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204002).*Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    18 - 19    AULA A.0.3 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    19 - 21    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    9 - 10    AULA A.1.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    11 - 12    AULA A.1.5 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    9 - 10    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 23/01/2013    11/05/2013    DIMARTS    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204002). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    19 - 20    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204002). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    17 - 18    AULA A.0.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 05/06/2013    DIMECRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 26/06/2013    DIMECRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA DOLORS PELLICÉ SALVAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204002).*grup tarda* *FiC, ADE, ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204002).*Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARIA DOLORS PELLICÉ SALVAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204002). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204002). *Grup tarda* *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.