ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II
CODI: 16062265

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)