ASSIGNATURA: GESTIÓ DE QUALITAT
CODI: 16062247

(Grup sense horari assignat o amb docčncia alternativa -veure horari de l'assignatura entre parčntesi-)