ASSIGNATURA: GESTIÓ DE QUALITAT
CODI: 16062247

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 24/01/2011    15/05/2011    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIMECRES    13:00 - 14:00    AULA A.0.2 CAT
GRUP TEORIA 2 *ADE i ECO* 24/01/2011    15/05/2011    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA A.1.2 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIMECRES    19:00 - 20:00    AULA A.1.2 CAT
GRUP PROBLEMA 1 *ADE* 24/01/2011    15/05/2011    DIMECRES    14:00 - 15:00    AULA A.0.2 CAT
GRUP PROBLEMA 2 *ADE i ECO* 24/01/2011    15/05/2011    DIMECRES    20:00 - 21:00    AULA A.1.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 31/05/2011    DIMARTS    12:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 28/06/2011    DIMARTS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 CARLOS JESÚS GAS AIXENDRI
GRUP TEORIA 2 *ADE i ECO* CARLOS JESÚS GAS AIXENDRI
GRUP PROBLEMA 1 *ADE* CARLOS JESÚS GAS AIXENDRI
GRUP PROBLEMA 2 *ADE i ECO* CARLOS JESÚS GAS AIXENDRI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.