ASSIGNATURA: DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
CODI: 16062245

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 *CE* 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.4 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    13 - 14    AULA A.0.4 CAT
GRUP TEORIA 2 *CE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    15 - 17    AULA A.0.2 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    15 - 16    AULA A.0.2 CAT
GRUP PROBLEMA 1 *CE* 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    14 - 15    AULA A.0.4
GRUP PROBLEMA 2 *CE i ECO* 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    16 - 17    AULA A.0.2


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 18/01/2010    DILLUNS    18 - 20   
GRUP EXAMEN 1 23/06/2010    DIMECRES    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 *CE* MARIA TATIANA GORJUP
GRUP TEORIA 2 *CE i ECO* JESUS LIFANTE JORDA
GRUP PROBLEMA 1 *CE* MARIA TATIANA GORJUP
GRUP PROBLEMA 2 *CE i ECO* JESUS LIFANTE JORDA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.