ASSIGNATURA: ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
CODI: 16062233

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    15:00 - 17:00    AULA A.1.1 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    15:00 - 16:00    AULA A.1.1 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA A.1.1


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 14/01/2010    DIJOUS    12:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 22/06/2010    DIMARTS    15:00 - 17:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MONTSERRAT FERRÉ CARRACEDO
GRUP PROBLEMA 1 MONTSERRAT FERRÉ CARRACEDO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.