ASSIGNATURA: ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
CODI: 16062223

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 24/01/2011    15/05/2011    DIMARTS    15 - 17    AULA A.1.4 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    15 - 16    AULA A.1.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    16 - 17    AULA A.1.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 03/06/2011    DIVENDRES    18 - 20   
GRUP EXAMEN 1 28/06/2011    DIMARTS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MIQUEL ANGEL BOVÉ SANS
GRUP PROBLEMA 1 MIQUEL ANGEL BOVÉ SANS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.