ASSIGNATURA: ECONOMIA DEL TRANSPORT
CODI: 16062221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    15 - 17    AULA A.1.4 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    15 - 16    AULA A.1.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    16 - 17    AULA A.1.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 14/01/2011    DIVENDRES    18 - 20   
GRUP EXAMEN 1 21/06/2011    DIMARTS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MÓNICA MARTÍN BOFARULL
BERND GEORG THEILEN
GRUP PROBLEMA 1 MÓNICA MARTÍN BOFARULL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.