ASSIGNATURA: ECONOMIA DEL TRANSPORT
CODI: 16062221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    15:00 - 17:00    AULA A.1.4 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    15:00 - 16:00    AULA A.1.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA A.1.4


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 20/01/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00   
GRUP EXAMEN 1 22/06/2010    DIMARTS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MÓNICA MARTÍN BOFARULL
GRUP PROBLEMA 1 OLGA SLIVKO SERGUEEVNA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.