ASSIGNATURA: ECONOMIA CATALANA
CODI: 16062215

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    19 - 21    AULA A.1.2 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    19 - 20    AULA A.1.2 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    20 - 21    AULA A.1.2


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 12/01/2010    DIMARTS    18 - 20   
GRUP EXAMEN 1 25/06/2010    DIVENDRES    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JOAQUIM MARGALEF LLEBARIA
GRUP PROBLEMA 1 JOAQUIM MARGALEF LLEBARIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.