ASSIGNATURA: TEORIA DELS MERCATS FINANCERS
CODI: 16062107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (16062107) 30/05/2013    DIJOUS    15 - 17   
GRUP EXAMEN 1 (16062107) 28/06/2013    DIVENDRES    9 - 11