ASSIGNATURA: TEORIA DELS MERCATS FINANCERS
CODI: 16062107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    17 - 19    AULA A.1.5 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    17 - 19    AULA A.1.5


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 03/06/2010    DIJOUS    12 - 14   
GRUP EXAMEN 1 30/06/2010    DIMECRES    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 CAROLINA MANZANO TOVAR
GRUP PROBLEMA 1 CAROLINA MANZANO TOVAR


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.