ASSIGNATURA: DIRECCIÓ FINANCERA II
CODI: 16062028

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    17 - 19    AULA A.1.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    17 - 19    AULA A.1.4 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    17 - 19    AULA A.2.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 13/01/2011    DIJOUS    18 - 20   
GRUP EXAMEN 1 30/06/2011    DIJOUS    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JORDI ANDREU CORBATON
GRUP PROBLEMA 1 JORDI ANDREU CORBATON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.